Salvage ALFA-ROMEO for Sale

ALFA-ROMEO 172 offers in auction
Year
Price, USD
false
false
Odometer, thous. km
false
false
Engine capacity, l
false
false
Doc. Type
2021 ALFA ROMEO GIULIA
Run and drive
2021, 7.877 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
07.12.2022 in 09:30
Current bid: $75
Edit
2021 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2021, 31.272 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
06.12.2022 in 06:30
Current bid: $25
Edit
2019 ALFA ROMEO GIULIA
Run and drive
2019, 49.258 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
06.12.2022 in 06:30
Current bid: $25
Edit
2018 ALFA ROMEO GIULIA
Run and drive
2018, 37.509 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
06.12.2022 in 07:30
No bids yet
Edit
2021 ALFA ROMEO GIULIA
Stationary
2021, 51.690 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
06.12.2022 in 07:30
No bids yet
Edit
2018 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2018, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
06.12.2022 in 06:30
No bids yet
Edit
2020 ALFA ROMEO GIULIA
Run and drive
2020, 74.357 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
06.12.2022 in 07:30
No bids yet
Edit
2020 ALFA ROMEO GIULIA
Stationary
2020, 30.692 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
05.12.2022 in 09:30
No bids yet
Edit
2018 ALFA ROMEO GIULIA
Stationary
2018, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
05.12.2022 in 06:30
No bids yet
Edit
2017 ALFA ROMEO GIULIA
Stationary
2017, 70.551 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
07.12.2022 in 06:30
No bids yet
Edit
2019 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2019, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
07.12.2022 in 07:30
No bids yet
Edit
2020 ALFA ROMEO GIULIA
Run and drive
2020, 76.669 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
06.12.2022 in 07:30
No bids yet
Edit
2022 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2022, 10.402 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
08.12.2022 in 06:30
Current bid: $25
Edit
2021 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2021, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
08.12.2022 in 06:30
Current bid: $3,225
Edit
2020 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2020, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
09.12.2022 in 06:30
Current bid: $25
Edit
2020 ALFA ROMEO STELVIO
Run and drive
2020, 3.964 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
09.12.2022 in 06:30
Current bid: $3,025
Edit
2019 ALFA ROMEO GIULIA
Stationary
2019, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
Auction in progress
Current bid: $900
Edit
2019 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2019, 59.194 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
Auction in progress
Current bid: $3,325
Edit
2017 ALFA ROMEO GIULIA
Run and drive
2017, 96.962 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Sedan
Auction in progress
Current bid: $25
Edit
2021 ALFA ROMEO STELVIO
Stationary
2021, 2 Km, 2.0L 280HP I4 DI TURBO, Gasoline, Automatic, Utility
Auction in progress
Current bid: $1,275
Edit