Cars HYUNDAI SANTA-FE

Year
Price, USD
false
false
Odometer, thous. km
false
false
Engine capacity, l
false
false
Doc. Type
2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Run and drive
2014, 246.010 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
Auction in progress
Current bid $1,450
Edit
2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Run and drive
2017, 56.191 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
06.12.2021 in 17:00
Current bid $350
Edit
2014 HYUNDAI SANTA FE GLS
Run and drive
2014, 402.093 Km, 3.3L 6, Gas, Automatic, SUV 4 dr.
Auction in progress
Current bid $5,300
Edit
2020 HYUNDAI SANTA FE SEL
Enhanced vehicles
2020, 45.128 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
28.12.2021 in 13:59
No bids yet
Edit
2021 HYUN SANTA FE S
Run and drive
2021, 15.848 Km, 2.5L 4, Gas, Automatic
02.12.2021 in 17:00
Current bid $6,700
Edit
2014 HYUNDAI SANTA FE GLS
Run and drive
2014, 353.676 Km, 3.3L 6, Gas, Automatic
02.12.2021 in 20:00
Current bid $2
Edit
2015 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Run and drive
2015, 125.783 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
02.12.2021 in 22:00
Current bid $250
Edit
2019 HYUNDAI SANTA FE SE
Run and drive
2019, 28.272 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
06.12.2021 in 21:00
Current bid $125
Edit
2012 HYUNDAI SANTA FE GLS
Run and drive
2012, 169.412 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
21.12.2021 in 20:00
Current bid $225
Edit
2012 HYUNDAI SANTA FE GLS
Run and drive
2012, 289.213 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
06.12.2021 in 21:00
Current bid $300
Edit
2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT
2014, 259.749 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
06.12.2021 in 22:00
No bids yet
Edit
2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Enhanced vehicles
2017, 2.4L 4, Gas, Automatic
25.12.2021 in 23:12
No bids yet
Edit
2012 HYUNDAI SANTA FE GLS
Run and drive
2012, 142.343 Km, 3.5L 6, Gas, Automatic
Auction in progress
No bids yet
Edit
2016 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Enhanced vehicles
2016, 172.688 Km, 2.4L 4, Gas, Automatic
Auction in progress
No bids yet
Edit
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Enhanced vehicles
2018, 2.4L 4, Gas, Automatic
26.12.2021 in 03:47
No bids yet
Edit
2017 HYUNDAI SANTA FE SE
Run and drive
2017, 58.882 Km, 3.3L 6, Gas, Automatic
27.12.2021 in 05:24
No bids yet
Edit
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Run and drive
VIN: 5NMZWDLA9JH072978
2018, 16.295 Km, 2.0L 4, Gas, Automatic
29.12.2021 in 15:26
No bids yet
Edit
2016 HYUNDAI SANTA FE SE ULTIMATE
Run and drive
2016, 112.511 Km, 3.3L 6, Gas, SUV 4 dr.
26.12.2021 in 09:43
No bids yet
Edit
2017 HYUNDAI SANTA FE SE
Enhanced vehicles
2017, 179.832 Km, 3.3L 6, Gas, Automatic, SUV 4 dr.
03.12.2021 in 22:00
No bids yet
Edit
2021 HYUNDAI SANTA FE SEL
Run and drive
2021, 7.487 Km, 2.5L 4, Gas, Automatic
27.12.2021 in 21:01
No bids yet
Edit