Salvage KIA K5 for Sale

KIA K5 88 offers in auction
Year
Price, USD
false
false
Odometer, thous. km
false
false
Engine capacity, l
false
false
Doc. Type
2021 KIA K5
VIN: 5XXG64J26MG029124
2021, 61.828 Km, 1.6L TURBO GDI I-4, Gasoline, Automatic, Sedan 4 dr.
31.05.2022 in 21:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
VIN: 5XXG14J24MG045451
2021, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 06:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG14J23NG088437
2022, 29.200 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG24J28NG117539
2022, 18.061 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG24J26NG102263
2022, 10.896 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG64J25NG091826
2022, 10.631 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG14J2XNG099046
2022, 8.103 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG24J29NG088505
2022, 5.970 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG64J27NG093934
2022, 2.050 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
run and drive
VIN: 5XXG64J23NG099214
2022, 120 Km, 1.6, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2022 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG64J22NG108307
2022, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG34J25MG038468
2021, 47.538 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG24J27MG001215
2021, 46.148 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG64J25MG049851
2021, 32.272 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG14J21MG013556
2021, 30.885 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG34J21MG010392
2021, 30.080 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG14J21MG016084
2021, 26.946 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG64J21MG073340
2021, 26.704 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG14J22MG072339
2021, 26.066 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2021 KIA K5
dont start
VIN: 5XXG64J20MG032438
2021, 25.354 Km, 1.6, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit