Salvage KIA OPTIMA for Sale

KIA OPTIMA 1639 offers in auction
Year
Price, USD
false
false
Odometer, thous. km
false
false
Engine capacity, l
false
false
Doc. Type
2015 KIA OPTIMA
run and drive
2015, 61.277 Km, 2.4, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2019 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGT4L33KG315590
2019, 50.788 Km, 2.4, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2019 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGT4L3XKG339403
2019, 81.684 Km, 2.4, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2018 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGU4L34JG199148
2018, 130.543 Km, 2.4, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2020 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGT4L38LG449951
2020, 32.648 Km, 2.4, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGM4A74FG467158
2015, 81.528 Km, 2.4, Gas, Automatic
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGN4A74FG444024
2015, 76.408 Km, 2.4, Gas, Automatic
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2016 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: KNAGT4L36G5073189
2016, 115.303 Km, 2.4, Gas, Automatic
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2014 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGM4A76EG320936
2014, 140.127 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGN4A77FG429629
2015, 2 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
dont start
VIN: KNAGM4A73F5590578
2015, 79.168 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGM4A75FG370812
2015, 152.264 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2014 KIA OPTIMA
dont start
VIN: KNAGM4A75E5476113
2014, 144.861 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2014 KIA OPTIMA
run and drive
VIN: 5XXGN4A71EG311221
2014, 112.613 Km, 2.4, Gas, Automatic
23.12.2022 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA HYBRID
dont start
VIN: KNAGN4ADXF5081882
2015, 70.464 Km, 2.4, Other, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGM4A70FG479372
2015, 41.532 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGM4A75FG384998
2015, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit
2018 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGT4L3XJG228882
2018, 81.624 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 06:00
No bids yet
Edit
2015 KIA OPTIMA
VIN: KNAGM4A7XF5627030
2015, 140.760 Km, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
23.12.2022 in 06:00
No bids yet
Edit
2014 KIA OPTIMA
dont start
VIN: 5XXGM4A72EG348362
2014, 2.4, Gas, Automatic, Sedan 4 dr.
20.01.2023 in 00:00
No bids yet
Edit